Twitter

Twitter และ facebook เป็นสองโปรแกรมที่มีผู้รับข่าวสารสูงสุด

แม้ว่าข่าวบน Facebook จะไปถึงชาวอเมริกันส่วนใหญ่ แต่ไซต์อื่น ๆ ก็มีผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ได้รับข่าวสารบนแพลตฟอร์มของพวกเขาเช่นเดียวกัน นอกจาก Facebook แล้ว Twitter และ Reddit ยังโดดเด่นในฐานะเว็บไซต์ที่มีสัดส่วนผู้ใช้รับข่าวสารสูงสุด โดย 73% ของผู้ใช้ Facebook ทำเช่นนั้น เช่นเดียวกับ 71% ของ Twitter และ 62% ของผู้ใช้ Reddit อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้โดยรวมของ Facebook มีขนาดใหญ่กว่า…